GRATIS KULTURLØRDAG

Kulturskolen i Grimstad har fått ny logo – og i tillegg var det et ønske om en flyer for “Gratis Kulturlørdag”, i samme “ånd”. Flyeren har fått symboler som illlustrerer aktivitetene, og kan med enkle grep gjenbrukes i årene fremover. At arrangementet er gratis – vises gjennom barnas egen håndskrift, på ulike spåk.