Hva er en logo?

Hva er en logo? Jo, det er et grafisk kjennetegn (for f.eks et firma eller produkt), som skal kommunisere hvem du er. Kall det gjerne en signatur eller en identitetsbærer, for den skal kommunisere noe vesentlig om eieren, og helst være unik. I tillegg bør en logo være forståelig og lesbar, ha et tydelig formspråk og være lett å kjenne igjen. Det er en fordel at logoen er enkel å integrere på ulike flater, og vektorisert slik at den kan skaleres til ulike størrelser, uten at det går utover kvaliteten. En logo er ett av elementene som utgjør en merkevare, og logoen er ofte grunnsteinen i en grafisk profil.